Asociácia cestných záchranných a odťahových služieb

31820506
Asociácia cestných záchranných a odťahových služieb
Kopčianska 89,  851 01 Bratislava - Petržalka
Bratislava V
19.01.2007
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti profesijných členských organizácií
Činnosti profesijných organizácií
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.